Your address will show here +12 34 56 78
دسته‌بندی نشده

اکثر والدین این سوال و نگرانی را دارند که آیا قد فرزندانمان طبیعی است یا کمتر از حد طبیعی است ؟
در پاسخ به این سوال باید گفت برای رشد کودکان منحنی های رشدی وجود دارد که بر حسب سن و جنس ، قد و وزن کودک در منحنی قرار داده می شود و بر حسب محل قرار گرفتن قد یا وزن کودک روی منحنی می توان تعیین کرد که آیا این کودک وزن یا قد نرمال یا بالاتر یا پایینتر از نرمال دارد.

14